Kurs šivenja u okviru projekta „Brza integracija samohranih majki na tržište rada kroz obuku i mapiranje veština“, u organizaciji udruženja Liga33, uspešno je završen.

Besplatnu dvomesečnu obuku za profesinalne šivače udruženje je organizovalo u okviru javnog poziva Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije iz oblasti ekonomskog osnaživanja žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica. Cilj ovog projekta je ekonomsko i socijalno jačanje samohranih majki koje su duže vreme bez stalnog zaposlenja kroz sticanje veštine samostalnog šivenja.

Podeljenje u dve grupe, polaznice su se upoznale sa radom profesionalih mašina za šivenje, krojinim merama, pripremom odevnih predmeta za probu kao i korekcijom proizvoda nakon probe, završnicom i kontrolom kvaliteta proizvoda. Deset uspešnih polaznica je nakon 40 časova kursa steklo neophodne veštine za samostalno šivenje. Zadovoljne polaznice su pozitivno iznenađene svojim napretkom.

Kroz kurs su za kratko vreme stekle veštine samostalnog šivenja različitih odevnih predmeta bez tuđe asistencije. Nakon završetka obuke polaznicama je uručen Sertifikat o stručnom osposobljavanju. Njima je dostupan i mentorski program koji podrazumeva psihološko osnaživanje prilikom zapošljavanja ili samozapošljavanja u tekstilnoj industriji. Polaznicama koje traže stalno zaposlenje mentorski program obezbeđuje kontakte sa potencijalnim poslodavcima.

Tri polaznice su izrazile želju da, za početak, otpočnu svoju karijeru u nekoj od već postojećih kompanija. Jedna od polaznica se nakon ove obuke odlučila za samozapošljavanje i pokretanje sopstvene šivačke prozvodnje. Ovoj polaznici menotrski program pruža pomoć prilikom konkurisanja za nepovratna sredstva i grantove za opremu, kao i edukaciju u oblasti socijalnog preduzetništva. Sve polaznice su izrazile želju za nastavkom usavršavanja svojih veština u oblasti šivenja i dale jako pozitivnu ocenu o samoj realizaciji projekta.

Sticanjem praktične veštine samostalnog šivenja u okviru ovog projekta, polaznice iz ekonomski ranjive grupe jednoroditeljskih porodica su stekle uslov za zapošljavanje i samozapošljavanje u tekstilnog industriji. Kroz edukaciju i profesionalnu obuku, ali i pomoć prilikom zapošljavanja, polaznice se ohrabruju na putu ka ostvarenju ekonomske nezavisnosti i inkulziji na tržištu rada. 

Write A Comment