ŠANSE ZA SIGURAN RAST I RAZVOJ!

Početna premisa stvaranja našeg udruženja je razumevanje da edukacija u odraslom dobu može adekvatno da kompenzuije nedostatak edukacije u detinjstvu i mladosti i omogući socijalnu mobilnost najranjivijih članova društva.

Naša MISIJA

Udruženje „Liga33“ je nevladina, neprofitna organizacija, koja teži izgradnji i jačanju građanskog
društva na svim nivoima u lokalnoj zajednici, na principima tolerancije i aktivnim i odgovornim
zalaganjem u društvenim događajima.
„Liga33“ je snažan, prepoznatljiv, kompetentan partner, koji doprinosi ne samo socijalnom i ekonomskom
razvoju pojedinca na jugoistoku Srbije, već aktivno učestvuje u regulaciji nezaposlenosti i siromaštva u
svojoj oblasti delovanja.
Osnaživanje pojedinca kroz edukacije, podsticanje na volonterizam, podsticanje preduzetništva i jačanje
uloge pojedinca takođe je naša misija.

Naša VIZIJA

Naša vizija je učiniti ovo društvo boljim, svesnijim o problemima oko nas i pronalaženju rešenja za
probleme.
Bićemo reprezentativna organizacija koja će svojim autoritetom, prepoznatljivošću i brojnošću svojih
članova biti uvažavana kao nezamenljiv partner u cilju poboljšanja opšte poslovne klime, podsticanja
umrežavanja na lokalnom nivou i redukovanju siromaštva i nezaposlenosti.

Naši CILJEVI

Edukacija i obuka kroz održavanje specijalizovanih radionica, seminara, tribina i slično u svim granama industrije sa ciljem zapošljavanja ili samozapošljavanja.

Aktivan doprinos uvođenju digitalizacije na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou sa osvrtom na privredni ambijent i cirkulrnu ekonomiju.

Ostvarivanje profesionalne saradnje radi poboljšanja uslova privređivanja.

Unapređenje društvenog i materijalnog položaja zaposlenih u raznim industrijama, njihova lična edukacija.

Podsticanje saradnje članova u izradi publikacija, statistika, analiza, časopisa i drugih stručnih literatura u cilju afirmisanja pozitivnih iskustava svojih članova.

Doprinos u unapređivanju prakse, zaštita i unapređenje prava i položaja pripadnika osetljivih društvenih grupa, zalaganje za afirmaciju politike jednake mogućnosti i rodne ravnopravnosti.

“Mi smo krojači velikih dela i časnih vrednosti…”

Mi smo udruženje formirano u Nišu 2017. godine. Kao nevladinoj i neprofitinoj organizaciji, naš glavni cilj je obezbeđivanje besplatnog obrazovanje odraslim licima koja pripadaju ekonomski ranjivim grupama, sa posebnim
fokusom na mlade ljude, etničke manjine, samohrane roditelje, žrtve nasilja, osobe sa invaliditetom i ostale grupe koje prepoznajemo kao tržišno i ekonomski ranjive. Sa više od 300 aktivnih članova udruženja, koji dele naše ciljeve i viziju izgradili smo jaku mrežu kroz koju, pored edukacija, promovišemo preduzetništvo, tehnološke inovacije i podržavamo naučno-istraživački rad.

Oblast delovanja Udruženja je pružanje složenih usluga u oblasti upravljanja ljudskim resursima i organizacija razvoja pripadnika društveno osetljivih grupa.

Liga 33 godinama unazad ima provereno dobre metode rada i specijalizovan pristup ugroženoj populaciji, značajno iskustvo u razvoju i primeni različitih programa obuka, strateški pristup u pružanju konsultanskih usluga i dobru tradiciju prilikom pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju polaznika naših obuka.

Radi ostvarivanja ciljeva koji su od koristi društvenoj zajednici, sarađujemo sa mnogim vladinim i nevladinim institucijama, resornim Ministarstvima, lokalnim i regionalnim centrima, evropskim organizacijama, javnim i privatnim preduzećima, obrazovnim ustanovana i sl.

Početna premisa stvaranja našeg udruženja je razumevanje da edukacija u odraslom dobu može adekvatno da kompenzuije
nedostatak obrazovanja u maldosti. Stvarajući veće socijalne mogućnosti, kao i šansu za ekonomsku nezavisnost i
rast, prepoznajemo edukaciju odraslih kao neophodni korak ka socijalnom ujednačavanju društva u celini. Kroz proces edukacije kreiramo šansu za aktivinije učestvovanje u društvu naših građana, omogućujući njihov dalji razvoj čime se jačaju demokratski principi. Kroz učenje veština pojedinci ostvaruju šansu za bolji posao što stvara
inkluzivnije društvo i jača principe jednakosti i ravnopravnosti.

Tim udruženja ima veliko iskustvo u izradi i realizaciji projekata, strateški važnih dokumenata na lokalnom i
regionalnom nivou – planova, biznis ideja, programa, strategija i dr.

Članovi o udruženju

Danijela Vacev

"Jedinstveno i autentično Udruženje na ovim prostorima. Ponosna sam članica od prvih dana i duboko verujem u misiju i viziju Udruženja, kvalitet obuka koje sprovodi i znam da je pouzdana podrška svim svojim članovima."

Srđan Živković

"Liga33 je organizacija čiji je rad prepoznat od strane međunarodnih organizacija, ali i podržana od relevantnih institucija Republike Srbije. Duboko verujem u postizanje konačnog i zajedničkog cilja -podsticanje ženskog preduzetništva."

Slavica Jovanović

"Udruženje koje je kompetentno za sve edukacije koje sprovodi i koje se zalaže za jednake šanse. Biti deo ove mreže velika je čast i motivacija, naročito mladima i nezaposlenima koji pored kvalitetne obuke imaju mogućnost i zapošljavanja i samozapošljavanja uz posvećene predavače i mentore."

Zašto Liga33?

Prateći globalne trendove poslovanja razvijamo ideje namenjene obrazovanju i profesionalnom
usavršavanju odraslih, koje su prilagođene potrebama tržišta rada.
Ostvarujemo profesionalne saradnje sa organizacijama koje dele našu misiju, viziju i ciljeve, delimo iskustvo u oblasti obrazovanja odraslih i zajedno gradimo ideje i planove o budućim projektima koji su u skladu sa Evropskim manifestom za edukaciju odraslih u XXI veku.
Naš cilj je stvaranje održivog razvoja koji će dugoročno stvoriti zdravije društvo sa jakom inkluzivnom politikom.
Pružajući šansku svakom građaninu za aktivnije učešće u životu lokalne zajednice, nadamo se jačanju socijalne kohezije kroz jačanje ugroženih grupa. Udruženje je i član velike Evropske mreže EAEA čija je oblast delovanja neformalno obrazovanje odraslih.