Udruženju Liga 33 je na stalno otvorenom konkursu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju za dodelu dotacija namenjenih osnaživanju i socijalnoj sigurnosti žena i prevenciji porodičnog nasilja u 2022. godini odobreno dva programa koji se tiču rešavanju problema lokalne zajednice.

Udruženju Liga 33 je na stalno otvorenom konkursu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju za dodelu dotacija namenjenih osnaživanju i socijalnoj sigurnosti žena i prevenciji porodičnog nasilja u 2022. godini odobreno dva programa koji se tiču rešavanju problema lokalne zajednice.

Podsticanje ženskog preduzetništva – fokus novog projekta

Program „Povećana konkurentnost žena iz socijalno ugroženih, marginalizovanih grupa na tržištu rada“, se odnosi na rešavanje gorućeg problema – nezaposlenosti marginalizovanih grupa. Postizanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja kroz podsticanje ženskog preduzetništva je glavni cilj ovog projekta, kroz njihovu edukaciju i pokretanje sopstvenog poslovanja. Korišćenjem aktivnih nastavnih metoda koje će biti verbalne, vizuelne i praktične u radu sa ovom fokus grupom obuhvatiće se predavanja, prezentacije, stručna praksa i primeri dobre prakse. Rezultat je donošenje pozitivnih i dugoročnih efekata kod pojedinca iz fokus grupe, njihove kompetencije poboljšane u saglasnosti sa individualnim potrebama ali i povećana motivacija i satisfakcija u dnevnom radu uz povećanu mogućnost (samo)zapošljavanja.

Društvo koje ne toleriše nasilje – cilj drugog programa

Program „Od snažne devojčice do jake žene“, podrazumeva radionice čija su ciljna grupa devojčice uzrasta od 16-19 godina. Programom će se podići svest fokus grupe o različitim oblicima nasilja, prevenciji nasilja, kao i pružanje ekonomsko-socijalne sigurnosti devojčicama putem preduzetništva. Jedan od ciljeva ovog programa je razvoj socijalnog i institucionalnog okruženja koje će doprineti nultoj toleranciji, eliminisanju nasilja protiv devojčica, jačanju njihove podrške, ali i stvaranju društva koje ne toleriše nasilje. Takođe, postizanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja kroz podsticanje ženskog preduzetništva je jedan od ciljeva ovog programa.

Udruženje “Liga33” je nevladina, neprofitna i humanitarna organizacija, osnovana na neodređeno vreme, čija je osnovna delatnost edukacija i stručno usvršavanje građana u svim sferama industrije i preduzimanje adekvatnih mera za ostvarivanje društveno-odgovornih ciljeva. Kao aktivno građansko udruženje, “Liga 33” najveće napore ulaže u realizaciju projektnih aktivnosti čiji su glavni ciljevi ekonomsko osnaživanje, edukacija i bolje pozicioniranje na tržište rada pripadnika socijalno-ugroženih grupa gde najčešće spadaju Romi, žene žrtve nasilja, zatvorenici, invalidi, samohrane majke, mladi, teško zapošljiva lica i sl.

Zasto “Liga 33”?

Naš strateški plan je doprinos socijalnom i ekonomskom razvoju pojedinca na jugoistoku Srbije i aktivno učestvovanje u redukciji nezaposlenosti i siromaštva u oblasti delovanja. Početna premisa stvaranja našeg udruženja je razumevanje da edukacija u odraslom dobu može da kompenzuije nedostatak obrazovanja u mladosti. Stvarajući veće socijalne mogućnosti, kao i šansu za ekonomsku nezavisnost i rast, prepoznajemo edukaciju mladih i odraslih kao neophodni korak ka socijalnom ujednačavanju društva u celini.

Kroz proces edukacije kreiramo šansu za aktivnije učestvovanje u društvu naših građana, omogućavajući njihov dalji razvoj čime se jačaju demokratski principi. Kroz učenje veština pojedinci ostvaruju šansu za bolji posao, što stvara inkluzivnije društvo i jača principe jednakosti i ravnopravnosti. Naš cilj je stvaranje održivog razvoja koji će dugoročno stvoriti zdravije društvo sa jakom inkluzivom politikom. Pružajući šansu svakom građaninu za aktivnije učešće u životu lokalne zajednice nadamo se jačanju socijalne kohezije kroz ekonomsko jačanje ugroženih grupa.

Write A Comment