U prethodna dva dana završena je obuka za zaposlene u organima javne uprave i predstavnike organizacija civilnog društva. Obuku je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom. Tema obuke je saradnja organa javne uprave sa organizacijama civilnog duštva u procesu donošenja odluka.

Obuka je održana u Oficirskom domu u Nišu, dok je odziv kako predstavnika lokalne samouprave, tako i predstavnika organizacija civilnog društva bio značajan. Prisutni su bili predstavnici iz Leskovca, Niša, Aleksinca, Babušnice, Vlasotinca. Predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Sanja Atanasković Opačić i Danilo Rodić, predstavili su projekat „Dijalog promena“.

Na obuci je razmatrano koliko je potreba i/ili obaveza da se uključe građani i organizacije civilnog društva u proces donošenja odluka, koji je pravni okvir u donošenju odluka i kakvi su strateški okviri i prioriteti daljeg ravoja učešća u samom donošenju odluka. Takođe, predstavljeni su institucionalni mehanizmi za uključivanje u donošenju odluka, ali i alati i podrška.

Predstavnik Beogradske otvorene škole, Marina Lukić, je govorila o istraživanju koje se odnosi na saradnju između predstavnika civilnog društva i javnih vlasti u cilju rešavanja problema u zajednici i unapređenju javnih politika.

U prijatnoj atmosferi i sa puno interaktivnih zadataka, obuka je uspešno sprovedena. Opšti utisak članova Liga 33, koji su prisustvovali obuci je da je neophodno što više ovakvih obuka, približavanje jedni drugima, jer ipak imamo isti cilj-poboljšanje uslova za sve građane.

Write A Comment