U prošlonedeljnom blogu Samohrani roditelji – JUNACI SAVREMENOG DOBA približili smo Vam ovu temu i tom prilikom naglasili da samohrano roditeljstvo kao pravna kategorija još uvek nije adekvatno regulisana. Zakon o finasijskoj podršci porodici sa decom garantuje posebnu zaštitu, ali ne postoji još uvek adekvatna definicija po kojoj bi neki roditelj mogao da dobije ovaj status.

Svečano uručenje ugovora o saradnji

Samohrani roditelj je onaj roditelj koji se sam stara o svojoj deci. U Srbiji su to najčešće žene koje su prepuštene same sebi i suočavanju sa problemima kao što su nezaposlenost ili izuzetno mala primanja, diskriminacija, nerešeno stambeno pitanje, nedostatak pomoći u procesu brige oko dece i slično.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja prepoznalo je naš  rad i zalaganje za poboljšanje statusa položaja samohranih majki. Tim povodom, u četvrtak, 20.08.2020. godine Ministar Zoran Đorđević svečano nam je uručio ugovor o saradnji i naglasio da će Ministarstvo u narednom periodu obezbeđivati određena sredstva za projekte za ekonomsko osnaživanje žena.

Državni sekretar dr Stana Božović istakla je da je projekat udruženja “LIGA 33” jedan od najboljih i da ispunjava sve zakonske okvire.

„Pitanje ljudskih prava je pitanje svih u Srbiji i zato je neophodno da Ministarstvo sarađuje sa civilnim sektorom i nevladinim organizacijama kako bismo uspeli u nameri da se ženama obezbedi ekonomska nezavisnost“, rekla je Božović.

Stručan tim udruženja “LIGA 33” spremio je projekat Ekonomsko osnaživanje žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica čiji je krajnji cilj:

 1. Poboljšanje ekonomskog položaja i društveni status samohranih majki,
 2. Unapređenje uslova za usklađivanje njihovog poslovnog i privatnog života,
 3. Podizanje obrazovnih i stručnih kompetencija, a sve u svrhu lakšeg zapošljavanja ili samozapošljavanja.

Projekat predviđa obuku stručnog osposobljavanja koja se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela, od ukupno 200 časova (10 teorijskih i 190 praktičnih) u učionicama koje su potpuno opremljene za tu namenu.

Radni prostor je u vlasništu članova Udruženja i opremljen je savremenim industrijskim mašinama:

 • Ravno-štepajuće mašine,
 • Overlok,
 • Iberdek i druge mašine neophodne za rad.

Pored samih mašina, prostor poseduje i sav neophodan krojački pribor:

 • Krojački sto,
 • Rapid,
 • Bansek i ostali krojački alat, kao i pomoćni pribor, materijale i repromaterijale.

Pored same stručne obuke, program predviđa i mentoring praćenje. Mentor će vršiti praćenje polaznica uz redovan obilazak i kontrolu prisutnosti, a pored toga mentoring obuhvata:

 1. Vođenje individualnih razgovora sa svakom od polaznica na temu motivacije za socijalnu, radnu i ekonomsku inkluziju,
 2. Obilazak proizvodnih pogona, gde polaznice imaju mogućnost da se upoznaju sa celokupnim procesom proizvodnje,
 3. Evaluaciju polazica uz kontinuiran rad,
 4. Davanje preporuka i saveta u skladu sa njihovim željama i potrebama za zapošljavanje,
 5. Povezivanje i upoznavanje polaznica sa poslodavcima koji su voljni da ih zaposle i
 6. Davanje preporuka i saveta prilikom samozapošljavanja (edukacija prilikom otvaranja samostalnih radnji i/ili formiranje socijalnih preduzeća).

Projekat je namenjen i potupno prilagođen potpunim početnicama, odnosno ženama koje do sada nisu imale prilike da se upoznaju sa procesom šivenja. Prednosti projekta su: radni proces je neprekidan, sve operacije se podučavaju i sama proizvodnja odvija se sistematski. Prednost je i potpuno opremljena prostorija za tu namenu – svaki polaznik ima svoj radni prostor, svoju šivaću mašinu i ostala sredstva neophodna za rad i učenje.

Opšti cilj ovog projekta je da se polaznice kursa osposobe za samostalan rad i sebe ponude tržištu rada ili radu kod poznatog poslodavca, da se osposobe da  samostalno registruju sopstveni biznis u ovoj oblasti, a takođe jedan od važnih ciljeva je i da se moralno i socijalno uzdignu i psihološki pripreme da samostalno krenu sa rešavanjem sopstvenih problema i problema svoje porodice.

Author

Write A Comment