Ovaj članak je deo EAEA kampanje koja upoznaje svoje članove sa širom zajednicom obrazovanja odraslih.

“Naš cilj je da uvedemo evropske standarde u neformalno obrazovanje odraslih u Srbiji i izdamo sertifikate koji su međunarodno priznati”, kaže Miroslav Pavlović, predsednik Lige 33, predstavljajući rad udruženja. 

Liga 33 je neprofitna organizacija sa jugoistoka Srbija, aktivna u oblasti obrazovanja odraslih. Inicijalna premisa osnivanja udruženja je da obrazovanje odraslih može nadoknaditi nedostatak obrazovanja u mladosti, a doživotno učenje je važno kako na individualnom, tako i na nivou zajednice. Udruženje je nedavno pridurženi član EAEA (Evropske asocijacije za obrazovanje odraslih).
Šta radi Liga 33?
“Fokusirani smo na obrazovanje koje nije samo teorijske, već i praktične i konsultativne prirode”, kaže Miroslav Pavlović, predsednik Lige 33. “Nastojimo da bude dostupno svima, a posebno socijalno ugroženim licima kako bi unapredili svoju ekonomsku situaciju. Naše aktivnosti obuhvataju kurseve, okrugle stolove, radionice i druge vrste edukacija koje su prvenstveno besplatne. Ove aktivnosti se finansiraju realizacijom projekata i programa”.
Zašto misite da je važno biti član EAEA?
„Vizija našeg tima, kao i Generalne Skupštine i Upravnog Odbora udruženja je jednoglasna: obrazovanje sa kvalitetnim, relevantnim i praktičnim kursevima koji ne samo da prate potrebe tržišta, već i evropske standarde u obrazovanju“, kaže Pavlović. „Želeli smo da postanemo član EAEA jer deli naš primarni cilj za temeljno, kvalitetno obrazovanje za naše članove, stručne predavače i krajnje korisnike.“
Kakvi su budući planovi Lige 33?
„Kao organizacija koja od svog osnivanja intenzivno radi na lokalnom nivou, plan je da nastavimo sa radom, ali uz snažniji angažman u institucijama lokalne samouprave na smanjenju broja nezaposlenih lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Nišu. Cilj udruženja je uvođenje evropskih standarda u neformalno obrazovanje odraslih u Republici Srbiji i izdavanje sertifikata koji su međunarodno priznati“, kaže Pavlović.

„Umrežavanje, razmena iskustava, jačanje pojedinca, podrška u zapošljavanju i samozapošljavanju, povezivanje organizacija i institucija na nacionalnom i regionalnom nivou-neke su od inicijativa koje će doprineti dugoročnoj ekonomskoj stabilnosti naših korisnika. Planiramo da sledimo istu politiku sa međunarodim organizacijama.“

Write A Comment