Obuka na specijalizovanim mašinama

         Liga 33 je fokusirana na obrazovanje i usavršavanje pojedinca i kao takva za primarni cilj ima visoko-kvlaitetnu obuku iz koje polaznici izlaze sa znanjem koje je odmah primenljivo u samostalnoj praksi. Potvrda tome su polaznici koji su u najkraćim rokovima dolazili do zaposlenja ili otvarali sopstvena preduzeća.

         Kurs za krojače i šivače osposobljava polaznike za samostalni rad, kako u domaćim krojačkim salonima i fabrikama, tako i u salonima u inostranstvu, ali i da vode sopstvene krojačke salone, odnosno pokrenu spostveni biznis. 

         Nastavu drže iskusni, kvalifikovani predavači koji su u tekstilnoj idnustriji dugi niz godina. Bilo da se podsećate ili učite krojenje i šivenje prvi put, znanje vam pomaže da se zaposlite, napredujete ili započnete sopstveni posao. Naučićete kako da samostalno krojite i šijete različite odevne predmete. Dobro obučeni krojači i šivači su izuzetno traženi na tržištu, imajući u vidu da se modna industrija konstantno razvija.

Od 2017. godine uspešno držimo kurseve krojenja i šivenja. Naši polaznici su obučavani na nasavremenijoj opremi i najnovijoj tehnologiji u tekstilnoj industriji i prošli su sve faze praktičnog rada, od osnova tekstilnih materijala, preko umenja krojenja do „izlaska“ gotovog proizvoda. Obuka takođe uključuje i kontrolu kvaliteta i doradu odevnih predmeta.

Programi naših kurseva šivenja i krojenja nastali su na osnovu bogatog višegodišnjeg iskustva u oblasti tekstila i dizajna i omogućavaju polaznicima da na jednostavan i sistematičan način ovladaju profesionalnim tajnama krojenja i šivenja. Težište programa je na tehnikama šivenja, radu sa tkaninama, pravilnoj upotrebi krojeva i njihovoj modifikaciji prema telesnoj građi i modnim trendovima.

Posebna pažnja posvećena je inovativnim tehnikama šivenja koje razvijaju kreativnost i idu u korak sa savremenim tekstilnim materijalima.

Pored širokog spektra kurseva i radionica koje nudimo, osim znanja steći ćete i nova zanimljiva poznanstva i sve to u opuštenoj i prijatnoj atmosferi!

Učionice su u potpunosti opremljene mašinama za šivenje i pratećim priborom potrebnim za rad na času.

Budite deo male grupe sa puno individualne pažnje od strane predavača, naučite da šijete i sprovedite svoje kreativne ideje u delo. 

      Možete pohađati klasični kurs ili napredni u zavisnosti kakvo predznanje posedujete ili sa kojim ciljem pohađate obuku. Konačnu odluku donosite samostalno ili uz savete naših predavača. Na Vama je da odlučite!

            Klasičnim kursom šivenja i krojenja upoznajete se sa tajnama i veštinama osnovnog i tradicionalnog krojačkog zanata (upoznavanje sa mašinom, osnovnim i pomoćnim priborom za rad, ručnom šivenju, izradi skrivenog boda, pravog štepa, krivudavih linija i uglova, krojenje svih vrsta džepova, karnera, falti, upoznavanje sa vrstama materijala, pomoćnog materijala i pozamanterije, uzimanje mera, krojenje raznih odevnih predmeta, modelovanje i šivenje, upotreba burde i čitanje krojne slike, vađenje kroja i prilagođavanje kroja telesnoj građi i dr.).

KLASIČNI KURS ZA ŠIVAČA I KROJAČA :

  • Ručno krojenje;
  • Izrada šablona na tradicionalan način;
  • Rad na ravno-štepajućoj mašini – sastavljanje iskrojanih delova i izrada ukrasnih štepova;
  • Rad na overloku –  sastavljanje iskrojenih delova, izrada ukrasnih štepova, lančana proizvodnja;
  • Rad na iberdeku – izrada ukrasnih štepova, porub trikotaže i dr.

Ravnošivaća mašina – šteparica  
Mašina služi za sastavljanje iskrojenih delova odće i izradu ukrasnih štepova (iberštep). Mašimna ima punu elektroniku i to:
– automatsko podizanje papučice
– automatsko učvršćivanje štepa
– automatsko odsecanje konca
– „direct drive“ motor koji štedi električnu energiju u odnosu na klasične mašine.

Overlok mašina – endlrica 
Mašina za opšivanje i krojenje delova odeće i sastav delova lančanim bodom. Mašina ima dve igle i pet konca i potpunu elektorniku:
– automatsko podizanje papučice
– automatsko sečenje konca
Širina boda je 5*5 mm, dužina boda 3,8 boda, razmak između igala je 5mm

Iberdek mašina 
Koristi se za izradu ukrasnih štepova na sašivenim delovima. Najčešće se koristi za šiće trikotaže (dukserice, trenerice i td). Ima 3 igle i pletač koji se mogu po potrebi uključivati zavisno od modela.

NAPREDNI KURS – “STATE OF THE ART” :

         Napredni kurs je nastavak klasičnog kursa i sa njim polaznici usavršavaju već stečeno znanje do tačke da mogu potpuno samostalno rukovati specijalizovanim mašinama (“state of the art”) koje su zastupljene na našem tržištu:

 – Uz pomoć plotera (sistema za izradu krojnih slika) naučićete modeliranje, uvećavanje i smanjenje postojećih šablona na računaru i digitajzeru;
– Opšivanje i sastavljanje iskrojenih delova lančanim bodom na takozvanim endlaricama sa pet konca;
– Na dvoiglovkama ćete naučiti izrade duplih štepova uz mogućnost isključivanja leve ili desne igle;
– Kako bi obezbedili čvrstinu odevnog predmeta obuka će obuhvatiti i učenje za rad na ringličarki;
– Na digitalnoj mašini koja se programira preko ekrana upoznaćete se sa programskim aparatom za našivanje džepova i veliki broj drugih operacija u okviru radnog polja;
– U cilju smanjenja vremena rada, na automatu za porubljivanje usvojićete znanja o automatiozovanom porubljivanju nogavica pri velikim brzinama;

"Mi smo krojači velikih dela i časnih vrednosti!"
Miroslav Pavlović
Predsednik udruženja

– Za posebna platna kao što je teksas platno obuka obuhvata rad na mašini laktarici;
– Uz pomoć pojasare, naučićete kako da na već gotovim proizvodima, brzo i efikasno našijete pojas i u zavisnosti od modela da koiste dve ili četiri igle;
– Savladaćete tehniku našivanja čičak-trake velikom brzinom, uz odličan kvalitet na specijalizovanoj automatskoj mašini;
– U zavisnosti od modela na mašini za izradu rupica ćete na odevnim komadima izrađivati rupice raznih veličina, a dugmetarom našivati dugmad na gotovom odevnom predmetu;
– Obuka obuhvata i rad na pneumatskoj mašini za čišćenje konca koja uz pomoć senzora seče višak konca bez mogućnosti da ošteti odevni predmet;
– Za industrijsko krojenje u toku obuke, naučićete kako se koristi vertikalni nož za krojenje velikih naslaga platna.

Mašina dvoiglovka sa velikim grejferom
Profesionalna mašina za izradu duplih štepova. U toku rada mogu se po potrebi isključivati igle (leva ili desna). Razmak igala je 6,4 mm, dužina boda je 7mm, a sama mašina ima
– automatsko učvršćivanje boda,
– automastsko podizanje papučice,
– automatsko odsecanje konca.

Programski automat za našivanje džepova
Mašina se najčešće koristi za našivanje džepova na iskrojenim delovima, a može se koristiti i za veliki broj drugih operacija u okviru radnog polja (brzo i precizno našivanje čičak-trake), najčešće u radu sa teškim tkaninama. Mašina se programira preko ekrana na dodir.

Automat za porubljivanje nogavica
Profesionalna mašina za opšivanje (porubljivanje) nogavica. Brzina šivenja je 3500 šava u minuti, što omogućava izradu oko 2000 pari nogavica za 8 sati. Mašina je dizajnirana za opšivanje na džinsu, radnoj odeći i sl. Konstrukcija omogućava brzo i lako podešavanje nogavica u uređaj, a automatsko zatezanje garantuje perfektno opšivanje i kvalitet, dok kontrolni panel omogućava precizno podešavanje parametra.

Mašina za našivanje pojaseva
Savremena mašina i nezaobilazni deo svake profesionalne proizvodnje. Omogućava brzo, efikasno i kvalitetno našivanje pojaseva na gotovim odevnim predmetima. Može da radi sa 2 ili 4 igle u zavisnosti od potreba modela koji se šije. Takođe, ima mogućnost 5 različitih veličina šava.

Mašina laktarica
Mašina na direktni pogon, valjkastog dizajna sa tri igle i šest konca. Služi za sastavljanje iskrojenih delova lančanim bodom uz pomoć aparata (takozvani – francuski šav) i najčešće se koristi u izradi pantalona i jakni od teksas platna.

Mašina za izradu ringlica
Mašina visoke brzine, služi za izradu „ringlica“ na odevnom predmetu koje daju veliku čvrstinu sašivenom delu. Mogu biti raznih oblika i veličina (preko 100 oblika). Radno polje 40*60 mm, dužina boda 0,015-12,7 mm. Ima automatsko odsecanje konca, a samo programiranje mašine se vrši preko ekrana na dodir.

Mašina za čišćenje konca
Pneumatska mašina uz pomoć senzora uključuje glavu mašine i seče višak konca bez mogućnosti da ošteti odevni predmet. Ovaj tip mašine može da se koristi na bilo kojoj vrsti tkanine i odeće, kao što su veš, košulje, majice, kape, vežene aplikacije i dr., a naročito kod odeće koja ima puno krajeva konaca. Elektronski senzor može da trimuje i uvalči istovremeno. Potpuno efikasna i sve češće u upotrebi i u malim radionicama. Posebno se ističe u proizvodnjama koje se zalažu za zaštitu životne sredine.

Mašina za izradu rupica
Integrisana električna mašina za pravljenje rupica različitih dimenzija na odevnim komadima. Mašina ima širok dijapazan primene i izuzetno je tražena u proizvodnjama zbog svoje efikasnosti.

Mašina za našivanje dugmeta – dugmetara
Služi za našivanje dugmadi na gotovom odevnom predmetu. Automatsko podešavanje za našivanje raznih veličina dugmadi sa dve ili četiri rupice.

Sistem za izradu krojnih slika – PLOTER
Koristi se za modeliranje, uveličavanje i smanjivanje postojećih šablona uz pomoć računara i digitajzera. Ploter služi za štampanje krojnih slika: širina štampe 2050 mm, ima 2 kertridža, brzina štampe 75 – 115 metara kvadratnih.