O nama

Naša priča…

Početkom 2017.godine nastalo je nevladino i neprofitno Udruženje „LIGA 33“ sa ciljem povezivanja i zaštite svojih članova, stvaranjem podmladaka u tekstilstvu i drugim granama industrije, negovanjem i oživljavanjem starih zanata i ručnih radova.

„LIGA 33“ je Udruženje koje broji više od 300 ozbiljnih članova; kako pojedinaca, tako i firmi, raznih obrazovnih ustanova i organizacija. Udruženje sarađuje sa gradom Nišom, srednjim stručnim školama, gradskim opštinama, Privrednom komorom (osnivač Udruženja je i predsednik Privredne komore u oblasti tekstila), nemačkom organizacijom HELP-Hilfe zur Selbsthilfe, YUROM Centrom i brojnim drugim nevladinim organizacijama.

Ciljevi Udruženja su ostvarivanje profesionalne saradnje radi poboljšanja uslova rada mladim ljudima, Romima i ostalim manjinskim zajednicama, osoba sa invaliditetom, žrtvama nasilja i drugim kategorijama teže zapošljavanih lica. Udruženje se zalaže za unapređivanje društvenog i materijalnog položaja zaposlenih, poboljšanje uslova rada i njihove lične edukacije, doprinos u unapređivanju prakse.  

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruženje organizuje kontinuirane edukacije, treninge i radionice, sarađuje sa drugim nevladinim organizacijama, privrednim subjektima, učestvuje u inovacijama u proizvodnim procesima i razvijanju naučno-istraživačkog rada u svim oblastima industrije.

Na osnovu Memoranduma o saradnji od 01. jula 2019. godine, potpisanog u Nišu, u okviru projekta „Upravljanje migracijama i podrška povratku tražilaca azila“ Udruženje „LIGA 33“, organizacija HELP i YUROM Centar obavlja profesionalnu obuku za šivače i krojače na teritoriji grada Niša. Polaznici dobijaju verifikovani Sertifikat i mogućnost zapošljenja i samozapošljenja, kao i :

  1. Mogućnost da unaprede i usavrše svoje znanje i veštine,
  2. Mogućnost da značajno povećaju svoju zapošljivost na tržištu rada,
  3. Mogućnost da konkurišu za grantove u opremi za otpočinjanje sopstvenog biznisa.

Budite sa nama, stvaramo nov domaći brend, uvodimo nove tehnologije i pravimo naše „pametne“ fabrike.

Sedište Udruženja je u ulici Stanoja Glavaša br.10. u  Nišu. Dobrodošli . . .