Udruženje za podsticanje preduzetništva

Početna premisa stvaranja našeg udruženja je razumevanje da edukacija u odraslom dobu može da kompenzuije nedostatak edukacije u detinjstvu i mladosti i omogući socijalnu mobilnost najranjivijih članova društva.

Naša Misija

Удружење „Лига33“ је невладина, непрофитна организација, која тежи изградњи и јачању грађанског
друштва на свим нивоима у локалној заједници, на принципима толеранције и активним и одговорним
залагањем у друштвеним догађајима.
„Лига33“ је снажан, препознатљив, компетентан партнер, који доприноси не само социјалном и економском
развоју појединца на југоистоку Србије, већ активно учествује у редукцији незапослености и сиромаштва у
области деловања.
Оснаживање појединца кроз едукације, подстицање на волонтеризам, подстицање предузетништва и јачање
улоге појединца је такође наша мисија.

Naša vizija

Наша визија је учинити ово друштво бољим, свеснијим о проблемима око нас и проналажењу решења за
проблеме.
Бићемо репрезентативна организација која ће својим ауторитетом, препознатљивошћу и бројношћу својих
чланова бити уважавана као незаменљив партнер у циљу побољшања опште пословне климе, подстицања
умрежавања на локалном нивоу и редуковању сиромаштва и незапослености.

Naši ciljevi

Едукација и обука радника у свим гранама индустрије кроз организовање семинара, конгреса, радионица, курсева

Активан допринос увођењу дигитализације на локалном, регионалном националном и међународном нивоу са освртом на привредни амбијент

Остваривање професионалне сарадње радника ради побољшања услова привређивања

Унапређење друштвеног и материјалног положаја запослених у разним индустријама, њихове личне едукације

Подстицање сарадње чланова у часописима и другим стручним листовима у циљу афирмисања позитивних искустава својих чланова

Допринос у унапређивању праксеЗаштита и унапређење права и положаја припадника осетљивих друштвених група

“Mi smo krojači velikih dela i časnih vrednosti…”

Mi smo udruženje formirano u Nišu 2017. godine. Kao nevladinoj i neprofitinoj organizaciji, naš glavni cilj je
obezbeđivanje besplatnog obrazovanje odraslim licima koja pripadaju ekonomski ranjivim grupama, sa posebnim
fokusom na mlade ljude, etničke manjine, samohrane roditelje, žrtve nasilja, osobe sa invaliditetom i ostale grupe
koje prepoznajemo kao tržišno i ekonomski ranjive. Sa više od 300 aktivnih članova udruženja, koji dele naše

ciljeve i viziju izgradili smo jaku mrežu kroz koju, pored edukacija, promovišemo tehnološke inovacije i
podržavamo naučno-istraživački rad.

Oblast delovanja Udruženja je pružanje složenih usluga u oblasti upravljanja ljudskim resursima i organizacija
razvoja pripadnika društveno osetljivih grupa.

Liga 33 godinama unazad ima provereno dobre metode rada i specijalizovan pristup ugroženoj populaciji,
značajno iskustvo u razvoju i primeni različitih programa obuka, strateški pristup u pružanju konsultanskih usluga i
dobru tradiciju prilikom pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju polaznika naših obuka.

Radi ostvarivanja ciljeva koji su od koristi društvenoj zajednici, sarađujemo sa mnogim vladinim i nevladinim
institucijama, lokalnim i regionalnim centrima, evropskim organizacijama, javnim i privatnim preduzećima,
obrazovnim ustanovana i sl.

Početna premisa stvaranja našeg udruženja je razumevanje da edukacija u odraslom dobu može da kompenzuije
nedostatak obrazovanja u maldosti. Stvarajući veće socijalne mogućnosti, kao i šansu za ekonomsku nezavisnost i
rast, prepoznajemo edukaciju odraslih kao neophodni korak ka socijalnom ujednačavanju društva u celini. Kroz
proces edukacije kreiramo šansu za aktivinije učestvovanje u društvu naših građana, omogućujući njihov dalji razvoj
čime se jačaju demokratski principi. Kroz učenje veština pojedinci ostvaruju šansu za bolji posao što stvara
inkluzivnije društvo i jača principe jednakosti i ravnopravnosti.

Tim udruženja ima veliko iskustvo u izradi i realizaciji projekata, strateški važnih dokumenata na lokalnom i
regionalnom nivou – planova, biznis ideja, programa, strategija i dr.

Naš tim

Pera Petrovic

...

Pera Petrovic

...

Pera Petrovic

...

Zašto Liga33?

Prateći globalne trendove poslovanja razvijamo ideje namenjene obrazovanju i profesionalnom
usavršavanju odraslih, koje su prilagođene potrebama tržišta rada.
Ostvarujemo profesionalne saradnje sa organizacijama koje dele našu misiju, viziju i ciljeve, delimo
iskustvo u oblasti obrazovanja odraslih i zajedno gradimo ideje i planove o budućim projektima koji su
u skladu sa Evropskim manifestom za edukaciju odraslih u XXI veku.
Naš cilj je stvaranje održivog razvoja koji će dugoročno stvoriti zdravije društvo sa jakom inkluzivnom
politikom.
Pružajući šansku svakom građaninu za aktivnije učešće u životu lokalne zajednice, nadamo se jačanju
socijalne kohezije kroz jačanje ugroženih grupa.