PROFESIONALNE OBUKE

Da li želite da unapredite svoje znanje i veštine i tako povećate svoju konkurentnost na tržištu rada?

Za odrasle koji žele da se prekvalifikuju i radikalno promene svoju profesionalnu karijeru, povratak obrazovanju je često od suštinskog značaja. Ne oklevajte da uradite procenu profesionalnih veština sa našim konsultantima. Ovo će Vam pomoći da razvijete svoj plan obuke i donesete ispravne odluke za svoj profesionalan razvoj.

Liga 33 pokreće niz ovih obuka inovativne sadržine, potpuno prilagođene korisnicima i trenutnim potrebama tržišta rada. 

U okviru projekta “Upravljanje migracijama i podrška povratu tražilaca azila III” koji se realizuje uz podršku Nemačke humanitarne organizacije Help – Hilfe zur Selbsthile, a koji je deo šireg programa koji u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i u saradnji sa lokalnim partnerima sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, ali i partnera Romskog kulturnog centra i Lige Roma otvara se poziv za novi krug profesionalnih obuka uz jedinstvene metode rada i visok nivo kvaliteta korporativnih edukacija*.

Treću godinu zaredom realizacija projektnih aktivnosti povećaće šansu za poslovnom inkluzijom osetljivih kategorija stanovništva koji su dugo godina na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, sa posebnim osvrtom na potencijalne “povratnike azila”.

Pored Specijalizovanih obuka projektne aktivnosti podrazumevaju i individualni rad sa mentorima i konsultantima u cilju što boljeg definisanja snaga, sposobnosti i mogućnosti polaznika obuka u svrhu daljeg zapošljavanja ili samozapošljavanja.

ŠTA MOŽETE DA OČEKUJETE?

1. Rad na savremenoj opremi

Edukacija uključuje teorijski i praktični rad (300 sati) na savremenim i digitalnim mašinama koje koriste velike kompanije u svojim procesima proizvodnje, ali i rad na novim mašinama koje su lako dostupne pojedincima za svakodnevnu upotrebu. Stručni predavači postaraće se da naučite i savladate sve veštine velikih majstora i na lako shvatljiv način Vas provesti kroz kompletan proces proizvodnje (od odabira materijala za određeni proizvod, preko krojenja, kontrole kvaliteta istog do izlaska gotovog proizvoda).

Radionice su opremljene svim potrebnim pomoćnim alatima, materijalima, repromaterijalima, a svaki polaznik ima svoj prostor za rad. Samim tim, svi ergonomski uslovi za nesmetan rad su ispunjeni.

Visok nivo kvaliteta obuka je nešto što nas odvaja od konkurencije i zajednički cilj nam je da svaki pojedinac završi obuku potpuno osposobljen za samostalan rad.

2. Rad sa mentorima

Karijerno vođenje i savetovanje je sve češći termin koji se upotrebljava uz moderno obrazovanje, ali i celoživotno učenje (eng. lifelong learning) za koje se odlučuju ljudi koji su rešili da poboljšaju sopstveni kvalitet života i povećaju osećaj sopstvene vrednosti. Kompententan, strpljiv i pouzdan su termini koji su neophodni za opis mentora koji će sa Vama raditi na razvoju Vaše dalje karijere. On je taj koji će Vam kroz individualne razgovore, testove i primere dobre prakse pomoći da razumete sopstvene ciljeve i potrebe ličnog razvoja i samim tim Vam omogućiti da se opredelite između zapošljavanja ili samozapošljavanja nakon obuke. Mentor sa Vama radi od prvog dana obuke, pa sve dok za to postoji lična potreba.

3. Upoznavanje sa potencijalnim poslodavcima

Proces proizvodnje se menja velikom brzinom i preduzetnici su prinuđeni da prate trendove u industriji, što znači da su im potrebni kvalitetni saradnici sa “svežim” znanjem i veštinama. U toku trajanja obuke imaćete priliku da upoznate potencijalne poslodavce i uspešne preduzetnike, čujete njihove savete i iskustva, ostvarite kontakt što će Vam u mnogome pomoći prilikom daljeg razvoja karijere.

4. Proces samozapošljavanja

Termin “Preduzetnik” na našim prostorima još uvek izaziva uzdržanost i na žalost za mnoge predstavlja nedostižan cilj. Preduzetnik je, u stvari, individua koja dobro prepoznaje poslovne prilike na tržištu, prikuplja i ulaže resurse u cilju eksploatisanja te prilike. I to su veštine koje se uče!

Uz mentora i konsultante naučićete na koji način pokrenuti sopstveni biznis, ali i kako prevazići najveću prepreku ka tom cilju – na koji način obezbediti sredstva i resurse za finansiranje, ali i kako obezbediti materijale i isrivine po pristupačnim uslovima.

Posebne povoljnosti

Na našim kursevima naučićete gde i kako nabaviti mašine i opremu za rad, očekujte podršku u pravljenju biznis planova i razvijanju poslovne ideje, pomoć u kreiranju jedinstvenog plana finasiranja i konkurisanja za bespovratna sredstva, konsultacije za distribuciju proizvoda ili usluga, ali i kako do dobrih poslovnih prilika (marketing).

Nastavljamo i dalje...

Realizacijom dosadašnjih obuka ostvarili smo zapažene rezultate i izašli sa velikim brojem polaznika koji su svoj ekonomski status značajno promenili. Sa istim intenzitetom nastavljamo da brinemo o svakom pojednicu, ujedno radeći na zalaganju i “probuđivanju” lokalnih nadležnih institucija o problemima zajednice.

Zašto Liga33?

Prateći globalne trendove poslovanja razvijamo ideje namenjene obrazovanju i profesionalnom
usavršavanju odraslih, koje su prilagođene potrebama tržišta rada.
Ostvarujemo profesionalne saradnje sa organizacijama koje dele našu misiju, viziju i ciljeve, delimo iskustvo u oblasti obrazovanja odraslih i zajedno gradimo ideje i planove o budućim projektima koji su u skladu sa Evropskim manifestom za edukaciju odraslih u XXI veku.
Naš cilj je stvaranje održivog razvoja koji će dugoročno stvoriti zdravije društvo sa jakom inkluzivnom politikom.
Pružajući šansku svakom građaninu za aktivnije učešće u životu lokalne zajednice, nadamo se jačanju socijalne kohezije kroz jačanje ugroženih grupa. Udruženje je i član velike Evropske mreže EAEA čija je oblast delovanja neformalno obrazovanje odraslih.

Formulari za prijavu

Preduzetnici

Nezaposleni

Prekvalifikacija

Donatori